Fordítási árlista:

 kérjen árajánlatot!
apt@apthungaria.hu
0036-30/561-84-54
 

Gyakorlati alkalmazás:

Egyes szakterületen megfelelő ismeretekkel rendelkező fordítókkal készítettjük el a fordításokat. Az azonos témakörű fordításokkal - lehetőség szerint - mindig ugyanazt a fordítót bízzuk meg.

Amennyiben a fordítandó szöveghez mellékelni tudják az esetleges korábbi fordításokat, ill. meglévő szakkifejezés- és szakszó-gyűjteményeket, ez segíti munkánkat és emeli az elkészült anyag minőségét.

Kivételesen speciális szakterület esetén egy szakmai kapcsolattartó megadása nagymértékben emelheti a fordítás hatékonyságát. Tőle előre egyeztetett időpontban (egyszeri, maximum kétszeri alkalommal) kérnénk megerősítést egy-egy szakmai terminológia tekintetében.

Szállítás ügyfélkérés szerint:

A teljesítés elektronikus adathordozón (elektronikus levélként vagy lemezen) fájl formájában, illetve az eseti megrendelésnek megfelelően papíron kinyomtatva történik.

A fordítások mennyiségi elszámolásánál a terjedelmet a Microsoft Word szövegszerkesztő forrás nyelvi szövegének "karakterek szóköz nélkül" kimutatása alapján kell meghatározni. Egyedi ügyfélkérésre ettől eltérhetünk.

Titoktartás:

Az APT Hungária Kft. a részére átadott fordítandó szöveget üzleti titokként kezeli. Felelősséget vállalunk azért, hogy az átadott szövegek vagy azok tartalma nem jut a közreműködőkön kívül álló személy birtokába, ill. nem kerül egyéb felhasználásra. A Vállalkozó az esetlegesen közreműködő személyek titoktartási kötelezettségéért sajátjaként felel.

Késedelem:

Késedelmes teljesítés esetén vállaljuk a Ptk. szerinti jogkövetkezményeket, ill. egyedi megállapodás esetén kötbér fizetését.

Egyéb:

Fenntartjuk a jogot, hogy az egyedi ajánlatban eltérjünk az itt leírt feltételektől.